Instruktorsutbildning 2

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Huvudinstruktörsutbildning Vuxen-HLR är en utbildning för dig som vill börja utbilda nya instruktörer i Hjärt- Lungräddning. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som huvudinstruktör.

Upplägg - huvudInstruktörsutbildning
Vuxen-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • instruktör i Vuxen-HLR med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer:
  – fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  – förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning. (Vi kan bistå med detta om ni behöver.)

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Vuxen-HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni huvudinstruktör Vuxen-HLR och kan utbilda nya instruktörer enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning 4

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Instruktörsutbildning Första Hjälpen och HLR är en utbildning för dig som vill börja jobba eller som redan jobbar som instruktör i Första Hjälpen och Hjärt- Lungräddning. Oavsett om ni enbart vill fräscha upp era kunskaper med en repetition, bygga på din kompetens eller om du är en ny instruktör så är du välkommen till oss. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som instruktör.

Upplägg - Instruktör Första Hjälpen och Vuxen-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 8tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra grundutbildning och repetitionsutbildning i Första hjälpen enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna kan utföra första hjälpen åtgärder samt HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • instruktör i Vuxen-HLR
 • deltagit i Första hjälpen och HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
 • läst kursbok och instruktörsbok i Första hjälpen
 • genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat, samt tittat på filmerna
 • förberett dina träningsuppgifter.

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Första Hjälpen och HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni instruktör Första Hjälpen och HLR och kan utbilda enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Instruktörsutbildning HLR Barn är en utbildning för dig som vill börja jobba eller som redan jobbar som instruktör i Hjärt- Lungräddning Barn. Oavsett om ni enbart vill fräscha upp era kunskaper med en repetition eller du är en ny instruktör så är du välkommen till oss. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som instruktör.

Upplägg - Instruktörsutbildning Barn-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • sett instruktionsfilmen Barn-HLR
 • läst instruktörsboken Barn-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i HLR på barn, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni instruktör Barn-HLR och kan utbilda enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning 5

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR med Hjärtstartare

Tillsammans gör vi skillnad!

Instruktörsutbildning HLR är en utbildning för dig som vill börja jobba eller som redan jobbar som instruktör i Hjärt- Lungräddning. Oavsett om ni enbart vill fräscha upp era kunskaper med en repetition eller du är en ny instruktör så är du välkommen till oss. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som instruktör.

Upplägg - Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • sett instruktionsfilmen Vuxen-HLR
 • läst instruktörsboken Vuxen-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Vuxen-HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni instruktör Vuxen-HLR och kan utbilda enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
P C CR2

Handhavande Hjärtstartare AED

Tillsammans gör vi skillnad!

Har ni precis köpt en hjärtstartare? Då är ni på god väg att få en tryggare vardag. Känner ni er ändå lite osäkra på hur man använder enheten? Då kan vi hjälpa er, vi har de flesta hjärtstartarna på marknaden som övningsmodell och kan komma ut till er och visa hur man använder den. Även om enheterna är självinstruerande och otroligt lätta att använda så kan det kännas osäkert när det väl händer.

Upplägg - Utbildning

Innehåll

Tidsåtgång: ca 30min

Utbildningen lär dig att:

 • hantera alla typer av hjärtstartare på ett effektivt sätt.
 • handha er specifika modell av hjärtstartare och bäst nyttja dess funktioner.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Deltagarna får träna praktiskt med er verksamhets specifika modell och även en generell kunskap som ska skapa kunskap nog att använda alla typer.

Så här går utbildningen till

Vi kommer ut till er och berättar om hur hjärtstartare generellt fungerar, sedan får ni praktiskt öva med en övningsmodell av er typ av hjärtstartare. Vi kommer gå igenom hur man bör prioritera och vad som är viktigt i denna situation.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
HLR

HLR Med första Hjälpen

Tillsammans gör vi skillnad!

HLR är när hjärtat stannat och inget annat längre räcker. Första hjälpen är det vi kan göra innan hjärtat stannar, målsättningen är att vi ska kunna sätta in tidiga åtgärder som gör att tillståndet aldrig blir så kritiskt. Första hjälpen har med HLR men också L-ABCDE som är den prioriteringsordning som vi ska jobba efter. Vi går i utbildningen igenom de vanligaste sjukdomarna som kan leda till döden, hur vi känner igen dessa och vad vi kan göra som första hjälpare.

Upplägg - första hjälpen

Innehåll

Tidsåtgång: ca 4tim

Utbildningen lär dig att:

 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
pexels pixabay 39369 scaled e1700593601255

Barn-hlr med hjärtstartare

Tillsammans gör vi skillnad!

Att omedelbart starta hjärt- lungräddning vid ett hjärtstopp är helt avgörande för överlevnad hos den som drabbats. Utförandet är enkelt rent fysiskt men ju oftare man tränar desto högre kvalitet kan hållas. HLR-Rådet rekommenderar att utbildning skall göras varje halvår men som längst en gång per år.

Upplägg - Barn HLR med hjärtstartare

Innehåll

Tidsåtgång:  120 min

Utbildningen lär dig att:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
IMG 1168

HLR med hjärtstartare Vuxen

Tillsammans gör vi skillnad!

Att omedelbart starta hjärt- lungräddning vid ett hjärtstopp är helt avgörande för överlevnad hos den som drabbats. Utförandet är enkelt rent fysiskt men ju oftare man tränar desto högre kvalitet kan hållas. HLR-Rådet rekommenderar att utbildning skall göras varje halvår men som längst en gång per år.

Upplägg - Hjärt- LungRäddning med hjärtstartare Vuxen

Innehåll

Tidsåtgång:  120 min

Utbildningen lär dig att:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
svebra stamp

Utbildningsnamn

Tillsammans gör vi skillnad!

Skriv en text riktad till målgruppen för utbildningen.

Upplägg - Utbildning

Innehåll

Tidsåtgång: ca 30min

Utbildningen lär dig att:

 • hantera alla typer av hjärtstartare på ett effektivt sätt.
 • handha er specifika modell av hjärtstartare och bäst nyttja dess funktioner.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare

Känslor är ok

Vi höll en härlig utbildning i Hjärt- Lungräddning med Första Hjälpen i Eskilstuna. Här hade man valt ett tillägg om Psykisk ohälsa, vår samarbetspartner Emelie Albertsson som är Traumaterapeut har tagit fram tillägget som i del innehåller en film och även några arbetsuppgifter. Klart man måste få ha känslor och ens privatliv påverkar ju såklart sin arbetssituation. Viktigt att kommunicera sina känslor med såväl chefer som kollegor så man tillsammans kan dela arbetsbördan rättvist.

Som vanligt avslutar vi sedan med HLR-rådets film som intervjuar överlevare. Att göra något, en person med hjärtstopp är redan död. Ni kan inte döda denne mer, vad ni än gör så är det en förbättring.

Denna sida använder kakor, genom att fortsätta använda sidan accepterar du detta.