Brandskyddsutbildningar

Alla kan lära sig att släcka en brand

Nedan listar vi de brandskyddsutbildningar vi erbjuder. Vi kundanpassar alltid våra utbildningar efter behov och risker.

Hör av er för mer information och en kostnadsfri offert.

Mer information om varje utbildning

matt chesin jHqAIuAZPU0 unsplash

Grundläggande brandskydd är en utbildning för alla som vill lära sig mer om brandskydd och vill förbättra sitt organisatoriska brandskydd på sin arbetsplats. Utbildningen tar ca 4,5timmar och inehåller en teoretisk del men även en praktisk släckövning.

Kursmål:

• Förståelse för hur ditt brandskyddsarbete är upplagt
• Förståelse för hur ett brandförlopp kan utveckla sig
• Kunna identifiera risker på din arbetsplats
• Förstå din verksamhets specifika åtgärder
• Förmåga att hantera släckutrustning
 

Godkända kursdeltagare belönas med ett Diplom och en tryggare tillvaro.

action adult blaze burn 571252lowres

Praktisk släckövning är en komprimerad utbildning för att kunna utbilda många deltagare. Kursen genomförs med en kort teori och man får använda brandsläckare samt brandfilt för att släcka bränder.

pexels pixabay 327049

Brandfarliga Arbeten är ett alternativ till kursen Heta Arbeten, enda skillnaden är att det är SVEBRA istället för Brandskyddsföreningen som är certifieringsorgan. Certifikatet Brandfarliga Arbeten följer samma krav från försäkringsbolagen och ger dig samma möjligheter att utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats.

Kursen tar ca 6,5 timmar och avslutas med praktisk släckövning samt skriftligt prov.

Godkända deltagare får certifikat som plastkort och koppling till sitt ID06 utan extra kostnad. Utbildningen är giltig i 5 år.

Webp.net resizeimage

Som brandskyddskontrollant är du ansvarig att kontrollera att ert brandskydd följer de lagar och regler som gäller för er verksamhet. Du genomför era regelbundna egenkontroller och rapporterar fel och brister i brandskyddet. Denna utbildning ger dig verktygen för att kunna identifiera brister och grundläggande kunskaper om regelverken som gäller för just er verksamhet.

green and white male gender rest room signage 134065 1

Det mest centrala i brandskyddet är att rädda liv, att regelbundet göra utrymningsövningar säkerställer att er personal vet vad de ska göra i händelse av brand. Det är även ett bra sätt att testa era brandskyddstekniska installationer.

Hörs brandlarmet överallt? Fungerar alla hänvisningsarmaturer? Står det något för utrymningsvägarna?

Utrymningsövning tar ca 30- 60min beroende på verksamhet. Våra instruktörer är med och dokumenterar noggrant eventuella problem och hinder samt sammanställer en lista på åtgärdsförslag.

canvas

Lars Johdet
Brandskyddsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se