DALL·E 2023 12 27 14.31.13 Create an ultra realistic image of a scissor lift inside a large industrial building without any people. The scissor lift is painted in vibrant red a

Liftutbildning
E-Learning

Tillsammans gör vi skillnad!

Lftutbildning repetition är för dig som ska förnya ditt certifikat för lift som arbetsredskap. Den ger ett certifikat som är giltigt i 5 år och utbildningen följer den internationella liftläroplanen.

Upplägg - Liftutbildning E-learning

Innehåll

Tidsåtgång: Egen takt (ca 3tim)

Utbildningen lär dig om:

 • Maskintyper
 • Liftens uppbyggnad
 • Kontroll och besiktning
 • Arbetssätt och handhavande
 • Daglig tillsyn
 • Arbetarskydd och lager

En prisvinnande E-learning med gripande storytelling som gör utbildningen mycket mer intressant. 

Så här går utbildningen till

Ni får ett lösenord per deltagare som sedan i egen takt kan ta sig igenom utbildningen i korta omgångar eller allt i ett svep, helt upp till deltagaren själv. För att uppfylla LLP behöver ni också boka ett uppkörningstillfälle.

Efter genomförd utbildning får ni ett intyg på utförd utbildning som är giltigt 5 år.

Spela videoklipp

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
DALL·E 2023 12 27 14.31.13 Create an ultra realistic image of a scissor lift inside a large industrial building without any people. The scissor lift is painted in vibrant red a

Liftutbildning Repetition

Tillsammans gör vi skillnad!

Lftutbildning repetition är för dig som ska förnya ditt certifikat för lift som arbetsredskap. Den ger ett certifikat som är giltigt i 5 år och utbildningen följer den internationella liftläroplanen.

Upplägg - Liftutbildning Repetition

Innehåll

Tidsåtgång: 6tim

Utbildningen lär dig om:

 • Maskintyper
 • Liftens uppbyggnad
 • Kontroll och besiktning
 • Arbetssätt och handhavande
 • Daglig tillsyn
 • Arbetarskydd och lager
 • Praktik

Våra instruktörer är inte bara erfarna pedagoger utan har också erfarenhet från verkligheten och jobbar regelbundet på höjd och ifrån olika typer av liftar. Detta gör kursen till en så verklighetsbaserad kurs som möjligt.

Så här går utbildningen till

Bokad utbildning sker i någon av våra lokaler, om ni är en större grupp så kan ni boka en instruktör som kommer ut till er.

Utbildningen är en heldag med teori och praktik.

Eftersom utbildningen är en heldagsutbildning så ingår fika och lunch. Självklart har vi massor med smarrigt godis så ni kan hålla koncentrationen på topp.

Efter genomförd utbildning får ni ett intyg på utförd utbildning som är giltigt 5 år.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Webp.net resizeimage 4 e1645642613771

Installation, service och underhåll

Bakifran med slackare 1080

Installation

Våra tekniker kommer laddade med verktyg och kunskap, vi tummar aldrig på kvaliteten. Självklart är vi anslutna till vår branchorganisation SVEBRA så vi kan ta del av den senaste informationen från alla våra branchkollegor. SVEBRA ger oss även en unik möjlighet att utbilda våra tekniker på ett standardiserat sätt som harmoniserar med svensk standard och europanormer.

Service & Underhåll

Vi har certifierade brandsäkerhetstekniker som utför släckarservice, service av nödljus, underhåll av släcksystem, kvartalsprov utrymningslarm och brandlarm, årskontroll rökluckor m.m.

Vi lägger stort fokus på att hålla all personal uppdaterad med det senaste regelverket och tummar aldrig på kvalitén. Allt för att du ska kunna känna dig trygg!

När teknikern är klar med sitt arbete levereras ett tydligt digitalt protokoll.

Service 720

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Skriv telefon eller e-post så hör vi av oss

Kontakt ersättare
DSC03588 test scaled e1633620868699

Systematiskt brandskyddsarbete

clause 271038 1280

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) deklarerar att varje fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i dessa har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Vidare I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Digitalt Brandskydd

Safekeep är ett digitalt ledningssystem för ert systematiska brandskyddsarbete. Systemet är användarvänligt och samtidigt kraftfullt. Med Safekeep sparar ni värdefull tid och kan fokusera på er kärnverksamhet istället.

Spela videoklipp

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Skriv telefon eller e-post så hör vi av oss

Kontakt ersättare

Hur funkar det?

Vi börjar med att boka ett möte där vi tittar på era förutsättningar,


Det lilla företaget med några få anställda:

Är ni en skoaffär, sadelmakare eller kanske ett byggföretag? Att ni är duktiga på det ni säljer till era kunder oavsett om det är produkter eller tjänster, det råder inga tvivel om. Men brandskyddet kanske är en gråzon där ni vet att ni borde kanske, men exakt vad och hur det är lite oklart.
Boka ett möte med oss, vi har mycket prisvärda alternativ speciellt utformade för små företag och bostadsrättsföreningar. Första mötet är självklart kostnadsfritt, där tittar vi på era förutsättningar och vilka delar ni vill göra själv och vilka delar ni vill att vi gör åt er. Därefter får ni ett prisförslag från oss med förslag på lösningar som passar just er.
 
 

Det mellanstora företaget med ca 10-50 anställda:

Det är Ägare/VD som bär det yttersta ansvaret, så även för brandskyddet. Denne kan omöjligt själv utföra alla delar, men vilka delar får man delegera vidare och vad krävs för utbildningar och kunskaper hos den som fått delegeringen? Det är här vi kommer in, vi hjälper till med utbildning, rådgivning, produkter och system så ni på bästa sätt kan säkra er verksamhet.
Vi erbjuder pärmar i fysisk form men även digitala system för egenkontroller och dokumentation. Det ska vara enkelt och bekymmersfritt att ha ett väl fungerande förebyggande arbete med vår hjälp.
 
 
Det stora företaget med över 50 anställda:
Att ha en flexibel leverantör som kan sin bransch är avgörande för en lyckad leverans. En helhetsleverantör som har stort kontaktnät med samarbetspartners som var för sig är experter på sitt område kommer göra ert arbete så mycket enklare. Som säkerhet/fastighetsansvarig kommer du bara behöva ett nummer för brandskydd och säkerhet, det är till Thinea AB. Mindre belastning för ekonomiavdelningen som slipper småfakturor från många olika leverantörer. Vi ger tydliga prislistor och kan alltid ge ett fastpris alternativ för riskminimering. Med oss finns det ingen tvekan om vad ni betalar för och det har aldrig varit enklare att få bra brandskydd!
 
 
Kontakta oss för en kostnadsfri offert, du förbinder dig inte till något. 
pexels erik mclean 6390204 scaled e1700596254150

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Utbildningen Anläggningsskötare Brandlarm går igenom SBF 110 och riktar sig till dig som ska handha en brandlarmsanläggning genom frånkoppling, månadsprov, kvartalsprov eller på något sätt sitter som ansvarig för brandlarmsanläggning.

Upplägg - Anläggningsskötare Brandlarm

Innehåll

Tidsåtgång: 1dag

Utbildningen lär dig om:

 • Lagar och regler
 • Brandkunskap
 • Komponenter
 • Skötsel och underhåll
 • Larm- & utrymningsorganisation
 • Onödiga larm
 • Praktik

Våra instruktörer har lång erfarenhet av brand- och utrymningslarm och har erfarenhet från skarpa situationer i operativ tjänst.  Instruktörerna har vana att utföra underhåll, installation och ansvara för en brandlarmsanläggning.

Så här går utbildningen till

Bokad utbildning sker i någon av våra lokaler, om ni är en större grupp så kan ni boka en instruktör som kommer ut till er.

Utbildningen är en heldag med teori och en praktisk övning i en brandlarmsanläggning. 

Eftersom utbildningen är en heldagsutbildning så ingår fika och lunch. Självklart har vi massor med smarrigt godis så ni kan hålla koncentrationen på topp.

Efter genomförd utbildning får ni ett intyg på utförd utbildning.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
action adult blaze burn 571252lowres

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav att man utbildar personalen i skydd mot brand. Släckaren på väggen är nödlösningen när allt annat misslyckats. Vi hjälper er organisation eller förening att upprätta korrekt dokumentation, skapa rätt rutiner och självklart även utbilda er.

Upplägg - Praktisk släckövning

Innehåll

Tidsåtgång: ca 1tim

Utbildningen lär dig att:

 • Enklaste förebyggande åtgärderna
 • Grundläggande förståelse kring brand
 • Förståelse om olika släckmedel hur dessa agerar mot olika typer av bränder
 • Hantera släckutrustning
Våra instruktörer har lång erfarenhet av brandskydd och har erfarenhet från skarpa situationer i operativ tjänst. Det bästa är om man kan förebygga branden innan den inträffar, släckaren på väggen är sista utvägen om allt annat har misslyckats. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen är ett praktiskt släckövningsmoment med lite snack mellan omgångarna, detta kan genomföras i Viritual Reality med vår VR Fire Trainer utrustning. Detta är det senaste inom brandutbildning och ger en extremt realistisk övning med möjlighet att lära sig av misstag. Vi som många andra stävar efter ett hållbart miljöarbete och detta ligger då helt i linje med dessa mål.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
matt chesin jHqAIuAZPU0 unsplash

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Grundläggande brandskyddsutbildning är en utbildning som riktar sig till alla anställda på ett företag. I utbildningen får man lära sig att förebygga bränder i sitt dagliga arbete, förstå riskerna kopplade till brand och träna släcka en brand.

Upplägg - Grundläggande brandskyddsutbildning

Innehåll

Tidsåtgång: ca 3tim

Utbildningen lär dig att:

 • Förstå hur ditt brandskyddsarbete är upplagt
 • Förstå hur ett brandförlopp kan utveckla sig
 • Kunna identifiera risker på din arbetsplats
 • Förstå din verksamhets specifika åtgärder
 • Hantera släckutrustning
Våra instruktörer har lång erfarenhet av brandskydd och har erfarenhet från skarpa situationer i operativ tjänst. Det bästa är om man kan förebygga branden innan den inträffar, släckaren på väggen är sista utvägen om allt annat har misslyckats. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har ett praktiskt släckövningsmoment, detta kan genomföras i Viritual Reality med vår VR Fire Trainer utrustning. Detta är det senaste inom brandutbildning och ger en extremt realistisk övning med möjlighet att lära sig av misstag. Vi som många andra stävar efter ett hållbart miljöarbete och detta ligger då helt i linje med dessa mål.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
HLR

HLR Med första Hjälpen

Tillsammans gör vi skillnad!

HLR är när hjärtat stannat och inget annat längre räcker. Första hjälpen är det vi kan göra innan hjärtat stannar, målsättningen är att vi ska kunna sätta in tidiga åtgärder som gör att tillståndet aldrig blir så kritiskt. Första hjälpen har med HLR men också L-ABCDE som är den prioriteringsordning som vi ska jobba efter. Vi går i utbildningen igenom de vanligaste sjukdomarna som kan leda till döden, hur vi känner igen dessa och vad vi kan göra som första hjälpare.

Upplägg - första hjälpen

Innehåll

Tidsåtgång: ca 4tim

Utbildningen lär dig att:

 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
pexels pixabay 39369 scaled e1700593601255

Barn-hlr med hjärtstartare

Tillsammans gör vi skillnad!

Att omedelbart starta hjärt- lungräddning vid ett hjärtstopp är helt avgörande för överlevnad hos den som drabbats. Utförandet är enkelt rent fysiskt men ju oftare man tränar desto högre kvalitet kan hållas. HLR-Rådet rekommenderar att utbildning skall göras varje halvår men som längst en gång per år.

Upplägg - Barn HLR med hjärtstartare

Innehåll

Tidsåtgång:  120 min

Utbildningen lär dig att:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
IMG 1168

HLR med hjärtstartare Vuxen

Tillsammans gör vi skillnad!

Att omedelbart starta hjärt- lungräddning vid ett hjärtstopp är helt avgörande för överlevnad hos den som drabbats. Utförandet är enkelt rent fysiskt men ju oftare man tränar desto högre kvalitet kan hållas. HLR-Rådet rekommenderar att utbildning skall göras varje halvår men som längst en gång per år.

Upplägg - Hjärt- LungRäddning med hjärtstartare Vuxen

Innehåll

Tidsåtgång:  120 min

Utbildningen lär dig att:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

Så här går utbildningen till

Våra instruktörer ut till er och håller utbildningen, saknar ni lokaler så kan vi självklart ordna med en lokal åt er.

När ni bokat en kurs så tilldelas ni en instruktör som kontaktar er i god tid innan utbildningen och stämmer av om det finns några frågor inför tillfället.

Utbildningen har stort fokus på de praktiska övningsmomenten. Vi använder dockor med uppkoppling till instruktörens telefon för bästa möjliga inlärning. Deltagarna får direkt feedback på vad man kan göra bättre och vad man gjorde extra bra.

Efter godkänd utbildning får samtliga deltagare ett intyg på genomförd kurs.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare

Denna sida använder kakor, genom att fortsätta använda sidan accepterar du detta.