Instruktorsutbildning 1

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Huvudinstruktörsutbildning Barn-HLR är en utbildning för dig som vill börja utbilda nya instruktörer i Hjärt- Lungräddning på barn. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som huvudinstruktör.

Upplägg - huvudInstruktörsutbildning
Barn-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • instruktör i Barn-HLR med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok i det program du utbildar dig
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer
  – fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  – förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning. (Vi kan bistå med detta om ni behöver.)

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Barn-HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni huvudinstruktör Barn-HLR och kan utbilda nya instruktörer enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning 2

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Huvudinstruktörsutbildning Vuxen-HLR är en utbildning för dig som vill börja utbilda nya instruktörer i Hjärt- Lungräddning. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som huvudinstruktör.

Upplägg - huvudInstruktörsutbildning
Vuxen-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • instruktör i Vuxen-HLR med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer:
  – fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  – förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning. (Vi kan bistå med detta om ni behöver.)

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Vuxen-HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni huvudinstruktör Vuxen-HLR och kan utbilda nya instruktörer enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning 4

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Instruktörsutbildning Första Hjälpen och HLR är en utbildning för dig som vill börja jobba eller som redan jobbar som instruktör i Första Hjälpen och Hjärt- Lungräddning. Oavsett om ni enbart vill fräscha upp era kunskaper med en repetition, bygga på din kompetens eller om du är en ny instruktör så är du välkommen till oss. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som instruktör.

Upplägg - Instruktör Första Hjälpen och Vuxen-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 8tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra grundutbildning och repetitionsutbildning i Första hjälpen enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna kan utföra första hjälpen åtgärder samt HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • instruktör i Vuxen-HLR
 • deltagit i Första hjälpen och HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
 • läst kursbok och instruktörsbok i Första hjälpen
 • genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat, samt tittat på filmerna
 • förberett dina träningsuppgifter.

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Första Hjälpen och HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni instruktör Första Hjälpen och HLR och kan utbilda enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning

Utbildning

Tillsammans gör vi skillnad!

Instruktörsutbildning HLR Barn är en utbildning för dig som vill börja jobba eller som redan jobbar som instruktör i Hjärt- Lungräddning Barn. Oavsett om ni enbart vill fräscha upp era kunskaper med en repetition eller du är en ny instruktör så är du välkommen till oss. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som instruktör.

Upplägg - Instruktörsutbildning Barn-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • sett instruktionsfilmen Barn-HLR
 • läst instruktörsboken Barn-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i HLR på barn, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni instruktör Barn-HLR och kan utbilda enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare
Instruktorsutbildning 5

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR med Hjärtstartare

Tillsammans gör vi skillnad!

Instruktörsutbildning HLR är en utbildning för dig som vill börja jobba eller som redan jobbar som instruktör i Hjärt- Lungräddning. Oavsett om ni enbart vill fräscha upp era kunskaper med en repetition eller du är en ny instruktör så är du välkommen till oss. Efter genomförd utbildning har du en nära kollega i branschen som du kan luta dig mot i alla tänkbara frågor. Vi erbjuder inte bara utbildningen utan kan också hjälpa er med bra priser på dockor och allt annat som du kan tänkas behöva i ditt uppdrag som instruktör.

Upplägg - Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Innehåll

Tidsåtgång: ca 6tim

Utbildningen lär dig att:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.
Förkunskaper:
 • sett instruktionsfilmen Vuxen-HLR
 • läst instruktörsboken Vuxen-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren instruktörsbehörighet hos HLR-Rådet.

Så här går utbildningen till

Instruktörsutbildningarna hålls i våra lokaler, inför utbildningen får ni en kursbok skickad till er som ni läser igenom.

Ni får en träningsuppgift som innebär att ni ska hålla en del av utbildningen vid kurstillfället, detta meddelas i god tid inför utbildningen. En länk går ut med instruktioner hur ni registrerar er på HLR-Rådets utbildningsportal, där gör ni sedan också en web-utbildning.

Under utbildningen dyker vi in i Vuxen-HLR, varför och hur. Vi kommer prata en hel del pedagogik och hur ni bäst förmedlar information till era kommande deltagare. Ni får klämma och känna på flera olika typer av dockor och hjärtstartare som man kan använda för utbildning.

Efter godkänd utbildning blir ni instruktör Vuxen-HLR och kan utbilda enligt HLR-rådets riktlinjer.

canvas

Lars Nylander
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakt ersättare

Denna sida använder kakor, genom att fortsätta använda sidan accepterar du detta.