Sjukvård

Tillsammans gör vi skillnad!

Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn.

En utbildning i Hjärt- Lungräddning i enlighet med HLR-Rådets riktlinjer.

Tidsåtgång: ca 2 – 2,5tim

Kursen lär dig:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen halvkroppsdocka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

En utbildning i Hjärt- Lungräddning på barn 0-18år i enlighet med HLR-Rådets riktlinjer.

Tidsåtgång: ca 3tim

Kursen lär dig:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen docka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

 En utbildning i 1:a Hjälpen samt Hjärt- Lungräddning i enlighet med HLR-rådets riktlinjer.

Tidsåtgång: ca 4tim

Kursen lär dig:

 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp.
 • Ge första hjälpen utifrån S-ABC / S-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
Våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och har erfarenhet från skarpa situationer. Alla deltagare får under utbildningen en egen docka att träna praktiskt med. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.

canvas

Lars Johdet
Brandskyddsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se