Skip to main content

Vi räddar liv dagligen genom HLR- & brandskydds-

utbildningar. produkter. kontroller.

Vi räddar liv dagligen genom utbildningar, produkter och kontroller inom HLR & Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Vi är små nog att bry oss om dig, men stora nog att få jobbet gjort.

Att leverera kvalité är för oss tydlighet, transparens och ärlighet. Vi har ständig strävan att förbättra oss, därför älskar vi konstruktiv feedback. Som naturlig del i vårt kvalitetsarbete är vi självklart certifierade av branschens medlemsorganisation Svebra.

Att hjälpa andra rädda liv är vår vardag

Hjärt och Lungräddning (HLR)

Hjärt- och lungräddning (HLR) är en livsviktig färdighet som ger varje person möjligheten att bli en hjälte i vardagen. Genom att lära oss HLR, utrustar vi oss själva med kunskapen och förmågan att rädda liv. Det är inte bara en teknik; det är en handling av medmänsklighet och en avgörande insats i kritiska ögonblick. Att hjälpa andra rädda liv är inte längre bara för professionella - det är en del av vår vardag.

Kurs: HLR VuxenKurs: HLR BarnHLR + Första HjälpenHLR InstruktörHjärtstartareFörsta Hjälpen-Kit
Säkrare arbetsmiljö för alla

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en grundläggande del av att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla. Genom att integrera förebyggande åtgärder, riskbedömning och kontinuerlig utbildning stärker SBA beredskapen mot brandrisker. Det främjar inte bara skydd för personal och egendom utan bidrar också till att uppfylla lagkrav och höja säkerhetsmedvetenheten inom organisationen.

Kurs: Brandfarliga Heta ArbetenKurs: BrandskyddsansvarigKurs: BrandskyddsutbildningKurs: UtrymningsledareBrandsläckareRöklucka