Skip to main content

Kurs: Brandfarliga Heta Arbeten


Innehåll

Tidsåtgång: Heldag

Utbildningen lär dig om:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk släckövning

Brandfarliga Heta Arbeten är en Certifieringsutbildning för
att lära sig hur man uppfyller försäkringskraven vid Heta
Arbeten. Kursen ger dig behörighet att vara
Tillståndsgivare, Utförare eller Brandvakt. Vi håller kursen
med SVEBRA som certifieringsorgan men kan också erbjuda Brandskyddsföreningens kurs.