Skip to main content

Kurs: Brandskyddsansvarig


Kurs: Brandskyddsansvarig
Innehåll

Tidsåtgång: Heldag

Utbildningen lär dig om:

  • Konsekvenser av brand.
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete.Lagar och myndighetskrav.
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandtekniska installationer.
  • Släckutrustning.
  • Handlingsplan och rutiner.
  • Underhålls- och kontrollsystem.
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten.

Våra instruktörer har lång erfarenhet av brandskydd och har erfarenhet från skarpa situationer i operativ tjänst. Det bästa är om man kan förebygga branden innan den inträffar, släckaren på väggen är sista utvägen om allt annat har misslyckats. Instruktörerna har vana att utföra kontroller, upprätta och bedriva systematiskt brandskyddsarbete och kan ge er de bästa möjliga tipsen för ett kvalitativt brandskydd.