Skip to main content

Allt kan förändras på sekunder – Rädda liv genom hjärt och lungräddning.

Gå Kursen:
HLR Vuxen

Hos oss genomgår du en grundutbildning och genomför tester för att certifiera dig för att rädda liv när du minst anars det.

Gå Kursen:
HLR Barn

Att veta att vi kan rädda ett barns liv genom att dedikera en halvdag av våra liv för att genomgång en grundutbildning och ge er ett certifikat som kan rädda liv.

HLR Utbildningar (hjärt- & lungräddning)

Hjärt och lungräddning (HLR) är en första hjälpen-behandling som ges för att starta igång hjärtverksamheten och andningen hos människor som har hjärtstopp. Ju tidigare du startar med bröstkompressioner och inblåsningar, ju större är chansen att överleva ett hjärtstopp.

Thinea skräddarsyr utbildningar för företag och verksamheter som önskar att lära sig HLR för vuxen och HLR för barn.

Alla våra HLR-utbildningar:

Kurs: HLR VuxenKurs: HLR BarnHLR + Första HjälpenKurs: HLR Instruktör

Vanliga frågor

Här följer topp fyra frågor gällande HLR, vill du veta mer är det bara att kontakta oss.

Vad krävs för att få lära ut HLR?

För att undervisa i HLR måste man först ha en grundläggande HLR-certifiering. Därefter krävs genomgången av en instruktörsutbildning, följt av att man erhåller en officiell certifiering som HLR-instruktör. Dessutom är det viktigt att regelbundet uppdatera sina kunskaper och certifieringar i enlighet med de senaste riktlinjerna och kraven från berörda auktoriteter och organisationer.

Hur gör man HLR steg för steg?

Tre Steg för Effektiv HLR

Bröstkompressioner:

  • Utför 30 bröstkompressioner i en hastighet av 100-120 bpm (beats per minute).
  • Tryck ned 5-6 cm varje gång.

Inblåsningar:

  • Ge två inblåsningar genom att tilta tillbaka huvudet, håll för näsan och blås in i munnen på den drabbade. Viktigt att gapa stort så man täcker hela den drabbades mun.

Steg 1: Bröstkompressioner innebär att du placerar en hand över den andra och trycker ned över bröstkorgen i den korrekta takten. Detta skapar en cirkulation av blod i kroppen och syresätter organen.

Steg 2: Inblåsningar, även kända som mun till mun-metoden, är gynnsamma för att tillföra syre till blodet. Kombinera detta med bröstkompressioner för att ge personen så goda chanser till överlevnad som möjligt.

Steg 3: Upprepa tills personen påvisar livstecken eller tills någon kommer med en hjärtstartare, sluta inte för att ambulansen rullar in på gårdsplanen. Vid drunkning starta med 5 inledande inblåsningar, gärna redan ute i vattnet.

Hur mycket kostar en HLR Utbildning?

Priser för HLR-utbildningar varierar beroende på utbildningsnivå, kurslängd och den tillhandahållande organisationen eller institutionen. I genomsnitt kan en grundläggande HLR-kurs kosta mellan 500 och 1500 kronor per deltagare. Avancerade kurser eller instruktörsutbildningar kan vara dyrare.

Hur ofta ska man ha HLR Utbildning? (varje år)

HLR-utbildning bör uppdateras regelbundet, varje halvår som längst en gång per år enligt HLR-Rådet, detta för att säkerställa att kunskaperna är aktuella. Regelbunden praktik är viktig för att kunna ge HLR med god kvalité.

HLR-utbildning bör uppdateras regelbundet, minst vartannat år, för att säkerställa att kunskaperna är aktuella och effektiva. Regelbunden praktik är viktig för att bibehålla förmågan att utföra HLR korrekt.