Skip to main content

Kurs: Utrymningsledare


Innehåll

Tidsåtgång: 4tim

Utbildningen lär dig om:

 • Mänskligt beteende.
 • Kroppens påverkan.
 • Brandteori.
 • Risker vid tillbud.
 • Brand- och utrymningslarm.
 • Utrymningsorganisation.
 • Utrymningssystem och utrymningsstrategi.
 • Utrymningsplan och vägledande markering.
 • Återsamling.
 • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar.
 • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet.
Våra instruktörer har lång erfarenhet av brandskydd och har erfarenhet från skarpa situationer i operativ tjänst. Det bästa är om man kan förebygga branden innan den inträffar, släckaren på väggen är sista utvägen om allt annat har misslyckats. Utrymning kan vara komplext och i utbildningen ges mycket utrymme för diskussion och vi ger handfasta råd och tips för att lyckas.