Skip to main content

Kurs: Brandskyddsutbildning


Innehåll

Tidsåtgång: ca 3tim

Utbildningen lär dig att:

  • Förstå hur ditt brandskyddsarbete är upplagt
  • Förstå hur ett brandförlopp kan utveckla sig
  • Kunna identifiera risker på din arbetsplats
  • Förstå din verksamhets specifika åtgärder
  • Hantera släckutrustning
Våra instruktörer har lång erfarenhet av brandskydd och har erfarenhet från skarpa situationer i operativ tjänst. Det bästa är om man kan förebygga branden innan den inträffar, släckaren på väggen är sista utvägen om allt annat har misslyckats. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett kompetensbevis.