Systematiskt brandskyddsarbete

clause 271038 1280

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) deklarerar att varje fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i dessa har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Vidare I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Digitalt Brandskydd

Safekeep är ett digitalt ledningssystem för ert systematiska brandskyddsarbete. Systemet är användarvänligt och samtidigt kraftfullt. Med Safekeep sparar ni värdefull tid och kan fokusera på er kärnverksamhet istället.

Spela videoklipp

canvas

Lars Johdet
Trygghetsrådgivare

010-410 22 01
lars@thinea.se

Skriv telefon eller e-post så hör vi av oss

Kontakt ersättare

Hur funkar det?

Vi börjar med att boka ett möte där vi tittar på era förutsättningar,


Det lilla företaget med några få anställda:

Är ni en skoaffär, sadelmakare eller kanske ett byggföretag? Att ni är duktiga på det ni säljer till era kunder oavsett om det är produkter eller tjänster, det råder inga tvivel om. Men brandskyddet kanske är en gråzon där ni vet att ni borde kanske, men exakt vad och hur det är lite oklart.
Boka ett möte med oss, vi har mycket prisvärda alternativ speciellt utformade för små företag och bostadsrättsföreningar. Första mötet är självklart kostnadsfritt, där tittar vi på era förutsättningar och vilka delar ni vill göra själv och vilka delar ni vill att vi gör åt er. Därefter får ni ett prisförslag från oss med förslag på lösningar som passar just er.
 
 

Det mellanstora företaget med ca 10-50 anställda:

Det är Ägare/VD som bär det yttersta ansvaret, så även för brandskyddet. Denne kan omöjligt själv utföra alla delar, men vilka delar får man delegera vidare och vad krävs för utbildningar och kunskaper hos den som fått delegeringen? Det är här vi kommer in, vi hjälper till med utbildning, rådgivning, produkter och system så ni på bästa sätt kan säkra er verksamhet.
Vi erbjuder pärmar i fysisk form men även digitala system för egenkontroller och dokumentation. Det ska vara enkelt och bekymmersfritt att ha ett väl fungerande förebyggande arbete med vår hjälp.
 
 
Det stora företaget med över 50 anställda:
Att ha en flexibel leverantör som kan sin bransch är avgörande för en lyckad leverans. En helhetsleverantör som har stort kontaktnät med samarbetspartners som var för sig är experter på sitt område kommer göra ert arbete så mycket enklare. Som säkerhet/fastighetsansvarig kommer du bara behöva ett nummer för brandskydd och säkerhet, det är till Thinea AB. Mindre belastning för ekonomiavdelningen som slipper småfakturor från många olika leverantörer. Vi ger tydliga prislistor och kan alltid ge ett fastpris alternativ för riskminimering. Med oss finns det ingen tvekan om vad ni betalar för och det har aldrig varit enklare att få bra brandskydd!
 
 
Kontakta oss för en kostnadsfri offert, du förbinder dig inte till något. 

Denna sida använder kakor, genom att fortsätta använda sidan accepterar du detta.